Vakantieverzorging van overige huisdieren 

 

U gaat op vakantie of bent om een andere reden tijdelijk niet thuis?

Ik verzorg uw thuisblijvende huisdieren met alle liefde en plezier. Of het nu gaat om uw kat, konijn, hamster, cavia, schildpad, vogel of vis, met TomDog's Vakantieverzorging bent u zeker van een professionele verzorging van uw geliefde huisdier.

Naast het verzorgen van uw huisdier(en) leeg ik tijdens uw absentie tevens uw brievenbus, sorteer uw post, geef de planten water en zet de kliko buiten. Dit alles is inbegrepen in de prijs. Indien gewenst sproei ik zelfs uw tuin. Hoe makkelijk wilt u het hebben?!


NB. In tegenstelling tot veel andere aanbieders, maak ik gebruik van een niet herkenbare auto wanneer tijdens uw afwezigheid uw huisdier wordt verzorgd.

 

Werkwijze

Ik breng dagelijks een bezoek aan uw huisdier en in overleg, kunnen dat zelfs meerdere bezoeken per dag zijn. Ik zorg dat uw huisdier zijn/haar eten en/of drinken krijgt, houd de gezondheid in de gaten en draag zorg voor een schone leefomgeving voor uw huisdier. En, als het huisdier zich ervoor leent, word er natuurlijk ook nog even lekker gespeeld!


Het werkgebied

Tomdog's Vakantieverzorging wordt aangeboden in 's-Hertogenbosch/Vught/Rosmalen/Vlijmen en Engelen.


Kosten

1 huisdier =    € 10,50 per dag/per bezoek (incl. btw).

2 huisdieren = € 12,00 per dag/per bezoek (incl. btw).

3 huisdieren = € 13,50 per dag/per bezoek (incl. btw).

4 huisdieren = € 15,00 per dag/per bezoek (incl. btw).

5 huisdieren = € 16,50 per dag/per bezoek (incl. btw).

Tuin sproeien (tot 50m2) = € 10,00 per keer (incl. btw).

 

De tarieven zijn exclusief de kosten voor de eventueel aan te schaffen producten.


NB. Als een bezoek aan een dierenarts of het aanvullen van dierbenodigdheden nodig mocht zijn, worden deze kosten doorberekend. Het tarief voor een bezoek aan een dierenarts of dierbenodigdhedenwinkel is gesteld op €15,00, dit is exclusief de kosten voor de dierenarts en/of de aan te schaffen producten.  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Algemene voorwaarden Vakantieverzorging huisdieren

1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. De opdrachtnemer: Tom van der Does, directeur van TomDog, gevestigd te 's-Hertogenbosch
2. De opdrachtgever: de eigenaar van het huisdier of huisdieren die door TomDog gedurende een overeengekomen periode aan huis wordt of worden verzorgd.
 
2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden gesloten. 

 

Verzorging huisdier aan huis.

Opdrachtnemer draagt zorg voor verzorging van het huisdier of de huisdieren aan huis, gedurende een bij overeenkomst vastgestelde periode. De verzorging bestaat uit het voeren van het huisdier of de huisdieren, schoonmaken van de kattenbak, voorziening van vers drinkwater en andere overeengekomen verzorgende taken.

 

4 – De prijs
De prijs, opgenomen in de overeenkomst, is inclusief BTW.

 

5 – Betaling van de vakantieverzorging

Betaling geschiedt in onderling overleg.

 

6 – Verplichtingen opdrachtgever dierverzorging aan huis
a.   Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door het dier of de dieren aan opdrachtnemer, diens werknemers, diens eigendommen of derden toegebrachte schade.
b.   Opdrachtgever is verplicht de daaruit voortvloeiende kosten te voldoen als opdrachtnemer tijdens de verzorging van het dier of de dieren oordeelt dat consultatie
      van een dierenarts noodzakelijk is.
c.   Opdrachtgever beschikt over een WA-verzekering, die ook op het dier of de dieren van toepassing is.
d.   Opdrachtgever verplicht zich opdrachtnemer, dan wel degene die in dienst is van opdrachtnemer, toegang te verschaffen tot het verblijf van het dier of de dieren en zorg te dragen voor de aanwezigheid van voldoende voer, voerbakken en een schoon verblijf.     

 

7 – Verplichtingen van de opdrachtnemer
a.  Opdrachtnemer staat ervoor in dat de door haar of haar werknemers verrichte diensten beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed
     vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
b.  Opdrachtnemer verplicht zich een dierenarts te consulteren indien zij tijdens de verzorging oordeelt dat consultatie van een dierenarts noodzakelijk is. De kosten hieraan verbonden en de kosten van behandeling komen voor rekening van opdrachtgever.

 

8 – Toepasselijk recht

In geval van geschillen is de rechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch bevoegd.

 

's-Hertogenbosch, 10 maart 2013.


 

 

UA-41778165-1