Privélessen en inlooptraining

 

Niet iedereen heeft de mogelijkheid om op gepaste tijden deel te nemen aan de trainingen op een hondenschool. Daarom bied ikook  privélessen aan, geheel gericht op uw gemak en op een tijd welke u het best uitkomt.


De inhoud van de privéles(sen) kunt u zelf samenstellen, zo kunt u bijvoorbeeld denken aan een puppycursus, een gehoorzaamheidstraining of u wilt dat uw kinderen op een veilige manier leren omgaan met uw hond (en andersom natuurlijk), het is allemaal mogelijk! 

De privéles(sen) wordt aan huis of op een nabij gelegen locatie gegeven.


 

Werkwijze privéles

Mocht u gebruik willen maken van een privéles (of lessen) dan volgt er een intake gesprek bij u thuis. U kunt hierin uw wensen aangeven en er zal een agenda opgesteld worden voor de te volgen les(sen). 

Lesduur

De lessen duren gemiddeld anderhalf à twee uur.                                           

              


Het werkgebied

Tomdog's Privélessen wordt landelijk aangeboden (*). 

 

Kosten

Privéles : € 36,00 per hond / per les (incl. btw).


 

* Ik reken geen extra voorrijdkosten binnen een straal van twintig kilometer, voor huisbezoeken buiten deze 20 kilometer reken ik een kilometervergoeding van € 0,26 per kilometer.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Algemene voorwaarden privélessen/inlooptraining

I. Definities

De trainer: Tom van der Does, directeur van TomDog , gevestigd te 's-Hertogenbosch.

Cliënt: de eigenaar van het dier, die de trainer opdracht geeft inzake de training van de hond.

II. Algemeen

Alle tussen de trainer en de cliënt gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:
a. De trainer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
b. De trainer zal de cliënt en hond naar beste vermogen begeleiden, zonder aanzien des persoons.
c. Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen te allen tijde worden gerespecteerd. Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de cliënt en uitsluitend wanneer de trainer ervan overtuigd is dat de belangen van de cliënt en de hond of de omgeving hiermee zullen zijn gediend.


III. Adviezen en training

a. Een bezitter/eigenaar van een hond kan advies en training vragen aan de trainer.
b. De training is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de trainer.
c. Deze training leidt niet tot aansprakelijkheid van de trainer. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn of haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
d. Een garantie op de uitkomst van de training kan niet gegeven worden.
e. De trainer behoudt zich het recht voor een cliënt te weigeren wanneer een cliënt weigert mee te werken aan een opgestelde training.
f.  De trainingen geschieden op eigen risico van de cliënt. De trainer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of letsel, welke onverhoopt worden opgelopen.
g. De te trainen honden dienen te zijn meeverzekerd in de WA-verzekering van de eigenaar/bezitter van de hond.


IV. Betaling/afspraken

a. Gemaakte afspraken tussen de trainer en cliënt kunnen tot minimaal 24 uur van te voren door de cliënt worden afgezegd of gewijzigd. Later afzeggen/wijzigen door de cliënt kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.
b. De trainer behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door cliënt niet of niet tijdig zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen van cliënt.
c. Indien door ziekte of overmacht van de trainer een afspraak moet worden gewijzigd, dan draagt de trainer er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt.
d. Betaling dient contant of via bankoverschrijving en voorafgaand aan de training te geschieden.
e. Honden, welke een privé-training ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periodieke entingen via een dierenarts.
f. Alle door de trainer versterkte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake de privé-training en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gedragstherapeut verveelvoudig openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.


's-Hertogenbosch, 10 maart 2013.

 

UA-41778165-1