Aanschafadvies

 

Met zoveel verschillende rassen, in alle vormen en maten, kan het kiezen van de juiste hond een moeilijke beslissing zijn. Ik help u graag met het ontdekken van welke hondenrassen het geschiktst voor u en uw leefomstandigheden zijn.

Wist u bijvoorbeeld dat er ruim 400 verschillende hondenrassen zijn? En dat elk ras zijn eigen behoeften en karaktereigenschappen heeft?


Asiels puilen helaas uit met honden die er terecht zijn gekomen doordat iemand bij de aanschaf een verkeerde keuze heeft gemaakt. Hoe vaak komt het namelijk niet voor dat een hond uitgekozen word op 'het lieve koppie' of met de reden 'deze kwam het eerst naar me toe'? Dit allemaal zonder zich te verdiepen in het ras, de behoeften van het ras en de raseigenschappen, en dit met allerlei vervelende gevolgen ten spijt, voor u, maar natuurlijk ook voor de hond.

Een hond kan namelijk gedragsstoornissen gaan vertonen als niet in zijn/haar behoeften wordt voorzien. Dat is niet fijn voor u, maar zeker ook niet voor uw hond. 

Voor iedere leefomgeving en gezinssituatie is er echter een geschikte hond te vinden en met de keuze van een hond die zich prettig voelt in de door u geboden leefom-geving en gezinssituatie, kunt u dus een hoop problemen voorkomen. Heeft u bijvoorbeeld een gezin met kinderen, dan is een hond die kindvriendelijk is een must.


Bent u niet in de gelegenheid om lange wandelingen te maken met uw hond, dan ligt het natuurlijk voor de hand dat u een hond moet uitzoeken welke die behoefte ook niet heeft. En zo kunnen we natuurlijk nog vele omstandigheden bedenken waarin het kiezen van de juiste hond erg belangrijk is.

 

Werkwijze

Er vindt een gesprek plaats bij u thuis waarin u uw wensen kunt aangeven. Na een inventarisatie van uw wensen, uw gezinssituatie, woonomstandigheden en leefomgeving, ga ik op zoek naar de hondenrassen die het best aansluiten bij alle criteria. Na enkele dagen wordt u een lijst doorgestuurd met de meest voor u geschikte rassen en daarbij de algemene karaktereigenschappen van deze rassen. Aan u de keus voor welk ras u uiteindelijk kiest en waar u die aanschaft (eventuele bemiddeling mogelijk).

NB. Ik adviseer u de aanschaf via een rasvereniging te laten verlopen. Zij zijn, als geen ander, op de hoogte van de beste en betrouwbaarste fokkers van het door u uitgekozen ras.


Het werkgebied

Tomdog's Aanschafadvies wordt landelijk aangeboden (*).


Kosten

De prijs van dit aanschafadvies bedraagt € 114,50 (incl. btw).

 

* Ik reken geen extra voorrijdkosten binnen een straal van twintig kilometer, voor huisbezoeken buiten deze 20 kilometer reken ik een kilometervergoeding van € 0,26 per kilometer.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Algemene voorwaarden aanschafadvies


 
I. Definities

De adviseur: Tom van der Does, directeur van TomDog , gevestigd te 's-Hertogenbosch.

Cliënt: de eigenaar van de aan te schaffen hond, die de adviseur opdracht geeft inzake een advies te geven wat voor soort hond aan te schaffen.

II. Algemeen

Alle tussen de adviseur en de cliënt gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:
a. De adviseur zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
b. De adviseur zal de cliënt naar beste vermogen begeleiden, zonder aanzien des persoons.
c. Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen te allen tijde worden gerespecteerd. Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de cliënt en uitsluitend wanneer de adviseur ervan overtuigd is dat de belangen van de cliënt en de hond of de omgeving hiermee zullen zijn gediend.

 

III. Adviezen

a. De cliënt kan advies vragen aan de adviseur.
b. Het advies is gebaseerd op de ervaringen van de adviseur.
c. Het advies leidt niet tot aansprakelijkheid van de adviseur. De cliënt blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn of haar aan te schaffen hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
d. Een garantie op de uitkomst van het advies kan niet gegeven worden.

 

IV. Betaling/afspraken

a. Gemaakte afspraken tussen de adviseur en cliënt kunnen tot minimaal 24 uur van te voren door de cliënt worden afgezegd of gewijzigd. Later afzeggen/wijzigen door de cliënt kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.
b. De adviseur behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door cliënt niet of niet tijdig zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen van cliënt.
c. Indien door ziekte of overmacht van de adviseur een afspraak moet worden gewijzigd, dan draagt de adviseur er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn  alsnog gerealiseerd wordt.
d. Betaling dient contant of via bankoverschrijving en voorafgaand aan het advies te geschieden.
e. Alle door de adviseur versterkte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake de aanschaf van de hond en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de adviseur verveelvoudig openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.


's-Hertogenbosch, 10 maart 2013.

 

 

UA-41778165-1